Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog
Le blog d'education et de formation

الملف يحتوي على 10 استعمالات الزمن بالترتيب هي كالاتي :‏

25 Septembre 2014 , Rédigé par mohamedمحمد 

الملف يحتوي على 10 استعمالات الزمن بالترتيب هي كالاتي :
 

بالأمازيغية أو بدونها
المستوى
ر.ت
بدون أمازيغية
الأول
1
بدون أمازيغية
الثاني
2
بدون أمازيغية
الثالث
3
بدون أمازيغية
الرابع
4
بدون أمازيغية
الخامس
5
بدون أمازيغية
السادس
6
بالأمازيغية
الأول
7
بالأمازيغية
الثاني
8
بالأمازيغية
الثالث
9
بالأمازيغية
الرابع
10

 


http://www.dafatiri.com/vb/showthread.php?t=546979&utm
ET
http://www.mediafire.com/download/zu60l10odddt6ke/10+emplois+de+temps.docx

بالأمازيغية أو بدونها

المستوى

ر.ت

بدون أمازيغية

الأول

1

بدون أمازيغية

الثاني

2

بدون أمازيغية

الثالث

3

بدون أمازيغية

الرابع

4

بدون أمازيغية

الخامس

5

بدون أمازيغية

السادس

6

بالأمازيغية

الأول

7

بالأمازيغية

الثاني

8

بالأمازيغية

الثالث

9

بالأمازيغية

الرابع

10

1

الأستاذ (ة):.................................................. المستوى : الأول

المؤسســة:................................................... الموسم الدراسي: 200 / 200

بدون أمازيغية

الأيام

الدراسية

الأول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

08:00

10:10

رياضيات 30د

رياضيات 30د

رياضيات 30د

كتابة30د

قراءة30د

قراءة 30د

تعبير30د

كتابة30د

كتابة30د

ن.علمي40د

ن.علمي40د

ت.فنية40د

10د

استـــــــــــــــــــــراحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

10:20

12:30

رياضيات 30د

رياضيات 30د

رياضيات 30د

قراءة 30د

تعبير30د

قراءة 30د

كتابة30د

أ.تطبيقية40د

آ.اسلامية40د

أ.تطبيقية40د

ق.كريم30د

ق.كريم30د

05د فتـــــــــــــــــــــــــــرة الـــــــــــــــــــــــــزوال

12:35

14:45

رياضيات 30د

رياضيات 30د

رياضيات 30د

تعبير40د

قراءة 30د

تعبير30د

قراءة30د

ع.عبادات40د

كتابة 30د

ت.فنية30د

تعبير30د

ت.فنية40د

10د

استـــــــــــــــــــــراحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

14:55

17:05

رياضيات 30د

قراءة30د

قراءة 30د

تعبير30د

تعبير30د

كتابة30د

قراءة 40د

ت.فنية40د

ق.كريم30د

ق.كريم30د

ق.كريم30د

أ.تطبيقية40د

*ملاحظة:تحدد حصص التربية البدنية حسب بنية المؤسسة وتجرى في حصتين (60 دقيقة لكل حصة)

الأســــــــــتاذ(ة): السيد المــــــديـــــــــر السيد المفـــــــــــتش

2

الأستاذ (ة):.................................................. المستوى : الثاني

المؤسســة:................................................... الموسم الدراسي: 200 / 200

بدون أمازيغية

14:45

الأيام الدراسية

الأول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

08:00

10:10

رياضيات 30د

رياضيات 30د

رياضيات30د

تعبير30

قراءة 40د

تعبير40د

تعبير 30د

ت.فنية30د

ت.فنية30د

ن.علمي40د

قراءة30د

تعبير30د

10د

استـــــــــــــــــــــراحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

10:20

12:30

رياضيات 30د

رياضيات30د

رياضيات 30د

كتابة40د

ن.علمي40د

كتابة30د

كتابة30د

تعبير30د

ق.كريم30د

ق.كريم30د

فرنسية30د

ع.عبادات40د

05د فتـــــــــــــــــــــــــــرة الـــــــــــــــــــــــــزوال

12:35

14:45

رياضيات 30د

رياضيات 30د

رياضيات 30د

تعبير40د

قراءة40د

تعبير30د

قراءة30د

فرنسية30د

كتابة30د

قراءة30د

آ.اسلامية40د

10د

استـــــــــــــــــــــراحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

14:55

17:05

رياضيات30د

كتابة30د

قراءة30د

قراءة30د

تعبير40د

فرنسية30د

تعبير40د

ت.فنية30د

قراءة40د

ت.فنية30د

ق.كريم30د

ت.فنية30د

*ملاحظة:تحدد حصص التربية البدنية حسب بنية المؤسسة وتجرى في حصتين (60 دقيقة لكل حصة)

الأســــــــــتاذ(ة): السيد المــــــديـــــــــر السيد المفـــــــــــتش

3

الأستاذ (ة):.................................................. المستوى : الثالث

المؤسســة:................................................... الموسم الدراسي: 2011 / 2012

بدون أمازيغية

14:45

الأيام الدراسية

الأول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

08:00

10:10

قراءة 30د

قراءة30د

قراءة30د

تراكيب40د

تط. كتابية40د

إملاء40د

ت.تشكيلية30د

ت.تشكيلية30د

ت.تشكيلية30د

ق.كريم30د

ق.كريم30د

ق.كريم30د

10د

استـــــــــــــــــــــراحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

10:20

12:30

الفوج2

الفوج2

الفوج2

05د فتـــــــــــــــــــــــــــرة الـــــــــــــــــــــــــزوال

12:35

14:45

قراءة 30د

قراءة 40د

ن.علمي45د

ت.شفوي40د

ص.تحويل

45د

ع.عبادات40د

آ.أسلامية30د

تعبير كتابي

45د

ن.علمي45د

10د

استـــــــــــــــــــــراحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

14:55

17:05

الفوج2

الفوج2

الفوج2

*ملاحظة:تحدد حصص التربية البدنية حسب بنية المؤسسة وتجرى في حصتين (60 دقيقة لكل حصة)

الأســــــــــتاذ(ة): السيد المــــــديـــــــــر السيد المفـــــــــــتش

4

الأستاذ (ة):.................................................. المستوى : الرابع

المؤسســة:................................................... الموسم الدراسي: 200 / 200

بدون أمازيغية

الأيام الدراسية

الأول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

08:00

10:10

قراءة 30د

قراءة30د

قراءة40د

تراكيب40د

إملاء40د

شكل45د

ع.عبادات30د

اجتماعيات30د

تط كتابية س1و2

إنشاء س3 45د

ق.كريم30د

ق.كريم30د

10د

استـــــــــــــــــــــراحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

10:20

12:30

الفوج2

الفوج2

الفوج2

05د فتـــــــــــــــــــــــــــرة الـــــــــــــــــــــــــزوال

12:35

14:45

ن.علمي40د

ت.تشكيلية30د

ن.علمي45

قراءة30د

ص.تحويل40د

إنشاء45د

اجتماعيلت30د

آ.إسلامية30د

ت.تشكيلية30د

ق.كريم30د

ق.كريم40د

10د

استـــــــــــــــــــــراحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

14:55

17:05

الفوج2

الفوج2

الفوج2

*ملاحظة:تحدد حصص التربية البدنية حسب بنية المؤسسة وتجرى في حصتين (60 دقيقة لكل حصة)

الأســــــــــتاذ(ة): السيد المــــــديـــــــــر السيد المفـــــــــــتش

5

الأستاذ (ة):.................................................. المستوى : الخامس

المؤسســة:................................................... الموسم الدراسي: 200 / 200

بدون أمازيغية

الأيام الدراسية

الأول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

08:00

10:10

قراءة 30د

شكل س1وس2

تط.كتابيةس3 45

تط.كتابية س1و2

إملاء س3 45د

تراكيب س1وس2

شكل س3 40د

ع.عبادات30د

جغرافية40د

آداب. حديث

سيرة.ن 45د

ت.تشكيلية30د

إنشاء45د

ق.كريم40د

10د

استـــــــــــــــــــــراحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

10:20

12:30

الفوج2

الفوج2

الفوج2

05د فتـــــــــــــــــــــــــــرة الـــــــــــــــــــــــــزوال

12:35

14:45

قراءة 30د

ن.علمي45د

ن.علمي45د

تاريخ30د

قراءة 40د

تربية على

المواطنة40د

ق.كريم40د

ص.تحويل س1وس2

تط.كتابية س3 40

ت.تشكيلية30د

إنشاء45د

10د

استـــــــــــــــــــــراحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

14:55

17:05

الفوج2

الفوج2

الفوج2

*ملاحظة:تحدد حصص التربية البدنية حسب بنية المؤسسة وتجرى في حصتين (60 دقيقة لكل حصة)

الأســــــــــتاذ(ة): السيد المــــــديـــــــــر السيد المفـــــــــــتش

6

الأستاذ (ة):.................................................. المستوى : السادس

المؤسســة:................................................... الموسم الدراسي: 2011 / 2012

بدون أمازيغية

الأيام الدراسية

الأول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

08:00

10:10

قراءة 30د

شكل 45د

تط.كتابية س1و2

إملاء س3 45د

تراكيب40د

جغرافية

40د

ع.عبادات30د

آداب . حديث

سيرة. ن45د

ت.تشكيلية30د

إنشاء45د

ق.كريم40د

10د

استـــــــــــــــــــــراحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

10:20

12:30

الفوج2

الفوج2

الفوج2

15د فتـــــــــــــــــــــــــــرة الـــــــــــــــــــــــــزوال

12:45

14:55

قراءة 30د

ن.علمي45د

ن.علمي45د

تاريخ30د

قراءة 40د

تربية على

المواطنة40د

ق.كريم40د

ص. وتحويل

45د

ت.تشكيلية30د

إنشاء45د

10د

استـــــــــــــــــــــراحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

15:05

17:15

الفوج2

الفوج2

الفوج2

*ملاحظة:تحدد حصص التربية البدنية حسب بنية المؤسسة وتجرى في حصتين (60 دقيقة لكل حصة)

الأســــــــــتاذ(ة): السيد المــــــديـــــــــر السيد المفـــــــــــتش

7

الأستاذ (ة):.................................................. المستوى : الأول

المؤسســة:................................................... الموسم الدراسي: 2011 / 2012

الأيام الدراسية

الأول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

08:00

10:10

رياضيات 30د

رياضيات 30د

رياضيات 30د

كتابة30د

قراءة 40د

قراءة 30د

تعبير40د

أمازيغية30د

ت.فنية40د

ق.كريم30د

كتابة30د

كتابة 30د

10د

استـــــــــــــــــــــراحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

10:20

12:30

رياضيات 30د

رياضيات 30د

رياضيات 30د

قراءة40د

ن.علمي40د

قراءة40د

كتابة30د

تعبير30د

ق.كريم30د

أمازيغية30د

ق.كريم 30د

أمازيغية30د

15د

فتـــــــــــــــــــــــــــرة الـــــــــــــــــــــــــزوال

12:45

14:55

رياضيات 30د

رياضيات 30د

رياضيات 30د

تعبير30د

قراءة40د

تعبير30د

قراءة30د

أمازيغية30د

آ.اسلامية40د

ن.علمي40د

تعبير30د

كتابة30د

10د

استـــــــــــــــــــــراحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

15:05

17:15

رياضيات 30د

قراءة30د

قراءة40د

تعبير30د

تعبير30د

كتابة30د

قراءة 40د

ع.عبادات40د

ق.كريم30د

أمازيغية30د

ق.كريم30د

أمازيغية30د

*ملاحظة:تحدد حصص التربية البدنية حسب بنية المؤسسة وتجرى في حصتين (60 دقيقة لكل حصة

الأســــــــــتاذ(ة): السيد المــــــديـــــــــر السيد المفـــــــــــتش

8

الأستاذ (ة):.................................................. المستوى : الثاني

المؤسســة:................................................... الموسم الدراسي: 2011 / 2012

الأيام الدراسية

الأول

الثاني

الثالث

الربع

الخامس

السادس

08:00

10:10

رياضيات 30د

رياضيات 30د

رياضيات30د

تعبير30د

قراءة 40د

تعبير30د

تعبير30د

فرنسية30د

ت.فنية40د

ع.عبادات40د

قراءة30د

تعبير30د

10د

استـــــــــــــــــــــراحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

10:20

12:30

رياضيات 30د

رياضيات30د

رياضيات 30د

كتابة30د

ن.علمي40د

كتابة30د

أمازيغية30د

تعبير30د

امازيغية30د

أمازيغية30د

ق.كريم40د

ق.كريم40د

15د

فتـــــــــــــــــــــــــــرة الـــــــــــــــــــــــــزوال

12:45

رياضيات 40د

رياضيات 30د

رياضيات 30د

تعبير30د

قراءة 40د

تعبير30د

قراءة30د

فرنسية30د

آ.اسلامية40د

14:55

أمازيغية30د

قراءة30

كتابة30د

10د

استـــــــــــــــــــــراحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

15:05

17:15

رياضيات30د

كتابة30د

قراءة40د

قراءة30د

أمازيغية30د

أمازيغية30د

تعبير30د

تعبير30د

قراءة30د

ن.علمي40د

ق.كريم40د

فرنسية30د

*ملاحظة:تحدد حصص التربية البدنية حسب بنية المؤسسة وتجرى في حصتين (60 دقيقة لكل حصة)

الأســــــــــتاذ(ة): السيد المــــــديـــــــــر السيد المفـــــــــــتش

9

الأستاذ (ة):.................................................. المستوى : الثالث

المؤسســة:................................................... الموسم الدراسي: 2011 / 2012

الأيام الدراسية

الأول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

08:00

10:10

قراءة 30د

تط. كتابية30د

قراءة 30د

تراكيب40د

ت.تشكيلية40د

إملاء30د

أمازيغية30د

أمازيغية30د

آ.إسلامية40د

ق.كريم30د

ق.كريم30د

أمازيغية30د

10د

استـــــــــــــــــــــراحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

10:20

12:30

قراءة 30د

تراكيب40د

أمازيغية 30د

ق.كريم30د

تط. كتابية30د

ت.تشكيلية40د

أمازيغية30د

ق.كريم30د

قراءة 30د

إملاء30د

آ.إسلامية40د

أمازيغية30د

05د

فتـــــــــــــــــــــــــــرة الـــــــــــــــــــــــــزوال

12:35

قراءة 30د

قراءة 30د

قراءة 30د

ت.شفوي40د

ص.تحويل40د

تع. كتابية40د

أمازيغية30د

أمازيغية30د

أمازيغية30د

14:45

ق.كريم30د

ع.عبادات30د

ق.كريم30د

10د

استـــــــــــــــــــــراحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

15:05

قراءة 30د

قراءة 30د

قراءة 30د

17:05

ت.شفوي40د

أمازيغية 30د

ق. كريم 30د

ص.تحويل40د

أمازيغية30د

ق.كريم 30د

تع.كتابي 40د

أمازيغية 30د

ق.كريم 30د

*ملاحظة:تحدد حصص التربية البدنية حسب بنية المؤسسة وتجرى في حصتين (60 دقيقة لكل حصة)

الأســــــــــتاذ(ة): السيد المــــــديـــــــــر السيد المفـــــــــــتش

10

الأستاذ (ة):.................................................. المستوى : الرابع

المؤسســة:................................................... الموسم الدراسي: 200 / 200

بالأمازيغية

14:45

الأيام الدراسية

الأول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

08:00

10:10

قراءة 30د

قراءة30د

اجتماعيات30د

تراكيب40د

إملاء40د

شكل40د

أمازيغية30د

أمازيغية30د

تط كتابية س1و2

إنشاء س3 30د

ع.عبادات30د

آ.إسلامية30د

أمازيغية30د

10د

استـــــــــــــــــــــراحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

10:20

12:30

الفوج2

الفوج2

الفوج2

05د فتـــــــــــــــــــــــــــرة الـــــــــــــــــــــــــزوال

12:35

14:45

قراءة 30د

ص.تحويل40د

قراءة 30د

اجتماعيات30د

أمازيغية30د

إنشاء40د

أمازيغية30د

ق.كريم30د

أمازيغية30د

ت.تشكيلية30د

ق.كريم30

10د

استـــــــــــــــــــــراحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

14:55

17:05

الفوج2

الفوج2

الفوج2

*ملاحظة:تحدد حصص التربية البدنية حسب بنية المؤسسة وتجرى في حصتين (60 دقيقة لكل حصة)

الأســــــــــتاذ(ة): السيد المــــــديـــــــــر السيد المفـــــــــــتش

Partager cet article

Repost 0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :

Commenter cet article